DOPADOVÁ ENERGIA STRIEL

Ukážka dopadovej energie roznych kalibrov.

V minulosti bol takýto spôsob používaný na hodnotenie účinnosti streliva. Akurát sa miesto kovového plátu používali mŕtvoly zavesené na lane. Po zásahu sa meral výkyv tela a z neho vypočítavala strelou odovzdaná energia.