HRA NA VEDU – PART IV

Ďalšie čiastkové výstupy z našej hry na vedu

No1: K strelám Black Mamba nie je možné zaujať jednotné stanovisko. Správanie strely sa líši naprieč kalibrami.

9mm Brovning

FMJ: hĺbka zástrelu 50 cm, max. šírka kavity 2,6 cm

BM: hĺbka zástrelu 38 cm, max. šírka kavity 5,5 cm

idealizovaný tvar dutiny 9mm Browning (os Y: šírka kavity v mm, os X: hĺbka zástrelu v cm)

9mm Luger

FMJ: hĺbka zástrelu 62 cm, max. šírka kavity 6,3 cm

BM: hĺbka zástrelu 52 cm, max. šírka kavity 5,7 cm

idealizovaný tvar dutiny 9mm Luger (os Y: šírka kavity v mm, os X: hĺbka zástrelu v cm)

.40 S&W

FMJ: hĺbka zástrelu 73 cm, max. šírka kavity 5,6 cm

BM: hĺbka zástrelu 75 cm, max. šírka kavity 5,8 cm

idealizovaný tvar dutiny .40 S&W (os Y: šírka kavity v mm, os X: hĺbka zástrelu v cm)

.45 ACP

FMJ: hĺbka zástrelu 62 cm, max. šírka kavity 6,2cm

BM: hĺbka zástrelu 90 cm, max. šírka kavity 4,3 cm

idealizovaný tvar dutiny .45 ACP (os Y: šírka kavity v mm, os X: hĺbka zástrelu v cm)

Vychádza to teda tak, že prakticky jedine pri 9Browning mala BM lepšie parametre oproti FMJ.

Pri 9Luger a .40S&W boli rozdiely z hľadiska dimenzií strelného kanála zanedbateľné. Pri .40S&W však došlo k zlepšeniu priebehu kanála, keď sa hlavná dutina presunula viac na začiatok. Pri FMJ sa dutina tvorila viac vzadu, príp. až mimo cieľa, ak rátame primernú hrúbku hrudníka 25cm.

Naopak pri .45ACP bola BM výrazne horšia ako FMJ.

Strely sa ani v jednom prípade prakticky nedeformovali.

No2: Beštia .50AE dostala dôstojného konkurenta .44 REM Mag

.50 AE, Hornady XTP 300gr: hĺbka zástrelu 43 cm, max. šírka kavity 19cm

.44 Rem Mag, Hornady XTP HP 200gr: hĺbka zástrelu 38cm, max. šírka kavity 17,3cm

Treba ale podotknúť, že testovaná .44ka bola podlaborovaná cca o 20% oproti max. tlaku

pozn. Stále platí, že k hĺbke zástrelu treba pripočítať cca 6,5 cm, ktorú strela prešla v bravčovom boku na začiatku