HRA NA VEDU – ZHRNUTIE

Pred samotným finále v podobe uceleného materiálu si dovolíme vlastné zhrnutie toho, na čo sme počas nášho hrania sa prišli.

Boli sme zvedaví, ako sa správajú jednotlivé u nás dostupné strely z hľadiska tvorby dočasnej kavity a hĺbky prieniku do makkého materiálu – teda parametrov ranivosti a bezpečnosti pri ich použití na osobnú ochranu. Z tohoto pohľadu sme testované strely zoradili do poradia.

V tabuľke sú oddelené 2 oblasti – nad a pod “čiarou”, teda strely vhodné a nevohdné (resp. menej vhodné) na nosenie na osobnú ochrannu. Asi neprekvapí, že nad čiaru sa nedostalo ani jedno FMJ a nič pod 9mm Luger.

KO kritériá na zaradenie pod čiaru boli nasledovné:

 • A/ celková hĺbka zástrelu menej ako 20 cm
 • B/ celková hĺbka zástrelu viac ako 40 cm
 • C/ úsťová kinetická energia viac ako 1100 J
 • D/ maximálny rozmer dočasnej kavity menší ako 53 mm

Pri stanovení hraníc pre A a B sme vychádzali z priemernej hrúbky mužského hrudníka, ktorý je udávaný na 25 cm (s rozptylom 23-28 cm). 20 cm hranica vyradila len niektoré .22 LR. Stanovenie hornej hranice je samozrejme diskutabilné. My sme ale mali potrebu vytvoriť istú rezervu oproti “priemernému chlapovi” napr. pre prípad ak narazíte na Shrekovho bratranca (extrémne obézneho alebo osvaleného útočníka), silnejšieho oblečenia, zásahu hrudnej kosti alebo streľby cez ľahkú prekážku.

Obmedzenie kinetickej nenergie vyradilo .50 AE a .44 Mag, ktoré sú problematické z hľadiska ovládateľnosti zbrane pri výstrele. Hmotnosť samotnej zbrane, porovnateľná s hmotnosťou novorodenca, tiež hovorí proti ich použitiu na EDC.

Minimálna dimenzia kavity bola odvodená od kavity 9mm Luger MFS FMJ. 9 Luger sa všeobecne považuje za minimálny kaliber vhodný na obranu a preto čokoľvek, čo urobilo menšiu ďúru, šlo dole.

Strely sú v rámci týchto dvoch oblastí zoradené vzostupne podľa veľkosti plochy rezu kavity, ktorú vytvorili do hĺbky 25 cm (teda hrúbky priemerného hrudníka). Jedná sa o zjednodušený spôsob merania objemu dočasnej kavity. Vychádzame pritom z predpokladu rozsiahlejšia kavita = väčsia trauma (ranivosť).

 1. .40 S&W, S&B JHP 180gr
 2. 9 Luger, Federal Personal Defense HST 124gr
 3. .45 ACP, Hornady FTX Critical Defense 185gr
 4. 9 Luger, Federal Hydra-Shok Deep 135gr
 5. .40 S&W, Hornady FTX Critical Defense 165gr
 6. 10AUTO, S&B JHP 180gr
 7. .45 ACP, Frontier Spartan Xiphos HP 150gr
 8. .40 S&W, Hornady XTP 180gr
 9. .40 S&W, Federal Guard Dog 135gr
 10. .45 ACP, SIERRA JHP Sig V-Crown 200gr
 11. .45 ACP, Federal Guard Dog 165gr
 12. 9 Luger, Federal Hydra-Shok 124gr
 13. 9 Luger, Hornady Critical Defense, FTX 115gr
 14. 9 Luger, Frontier Spartan Xiphos HP 90gr

Celkovo teda “preliezlo” 14 striel. Z prvej päťky, však v prípade 1., 2. a 4. miesta ide o JHP strely, ktoré mávajú v prípade hrubšej vrstvy oblečenia, vplyvom upchania dutiny problémy s expanziou. Ako víťazi sa z tohto dôvodu javia strely Critical Defense od Hornady v .45 ACP a .40 S&W.

Pre zobrazenie v maximálnom rozlíšení doporučujeme stiahnuť obrázky na lokálny disk

Pre zaujímavosť sme do tabuľky zaradili 3 historické spôsoby hodnotenia účinnosti striel – Hatcher RSP, Taylor KO Factor a Thorniley Stopping Power. Viac si o nich môžte prečítať tu a tu.

Pri Hatcher RSP a Thorniley SP vstupuje do vzorca priemer strely. Keďže ale v dobe, keď títo páni vzorce tvorili, o expanzných strelách len tak tušili, uviedli sme aj ich modifikovanú hodnotu počítanú z rozmeru expandovanej strely po zásahu cieľa.

V príslušných stĺpcoch je potom uvedené aj umiestnenie, kde by sa daná konkrétna strela zaradila v rámci 52 testovaných podľa príslušného kritéria.